|

Lansare Centrul de Excelență ”Emil Palade” pentru Inițierea Tinerilor în Cercetare Științifică

Centrul de Excelență „Emil Palade” pentru Inițierea Tinerilor în Cercetare Științifică este o unitate de cercetare cu profil multidisciplinar, interdisciplinar și transdisciplinar din cadrul Academiei Oamenilor de Știință din România (A.O.S.R.). 

      Misiunea Centrului de Cercetare T.C.S. este aceea de a sprijini ideile inovatoare ale tinerilor din toate domeniile științei și de a dezvolta proiecte de cercetare cu ajutorul mentorilor, prin intermediul oportunităților de finanțare oferite de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, de Fonduri Structurale și Programe internaționale.

Personalul de cercetare științifică este format din: tinere cadre didactice universitare şi cercetători științifici din Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (I.E.C.M.), doctori în științe, mentori în cercetare, doctoranzi și studenți de la diverse specializări, tineri inventatori și debutanți în cercetare, și personal specializat angajat în activități de cercetare științifică.

Scopul Centrului de Excelență ”Emil Palade” pentru Inițierea Tinerilor în Cercetare Științifică îl reprezintă promovarea cercetării fundamentale, aplicative și experimentale în rândul tinerilor cercetători,cu vârste de până în 40 de ani, provenind din toate ramurile științei.

 În acest sens, T.C.S. urmărește participarea la programe de cercetare pentru progresul științei, al tehnicii și al tehnologiei, cât și efectuarea de cercetări științifice și facilitarea de schimburi de experiență între membrii săi și membrii A.O.S.R., dar și cu membrii altor centre de cercetare, precum Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare. 

Articole similare