Securitate Civică

Securitate Civică

Misiune Creșterea gradului de conștientizare, prin educație, cu privire la necesitatea unui mediu de securitate civică, în strânsă corelație cu mediul economico-social și legislația în vigoare, prin accesarea fondurilor pentru proiecte de cercetare din competițiile naționale și internaționale Obiective Creșterea gradului de vizibilitate în mediul științific prin înființarea unei publicații internaționale în domeniul securității civice…

Infrastructuri Inteligente

Misiune: Centrul științific interdisciplinar dedicat cercetării, consultanței şi expertizei în domeniul Infrastructurilor Inteligente se concentrează pe implementarea soluțiilor digitale și a tehnologiilor emergente pentru a îmbunătăți performanța și reziliența infrastructurii orașelor inteligente, cu accent pe inovare în domeniul sănătății digitale, transportului autonom colaborativ, aerian şi terestru, energiei, apei, mediului şi construcțiilor inteligente. Colaborează cu industria…

Ultima postare

Ultima postare