Misiune

Cercetări în domeniul tehnologiilor moderne privitoare la Industry 4.0 și implicațiile acestora în viața economică, politică și socială.

Obiective

Utilizarea echipamentelor hardware și a soluțiilor software cu ajutorul cărora se determină comportamentul individual și social on-line prin utilizarea Big Data, Mining Data, Cloud Computing, Block Chain;

Studiul și analiza aplicațiilor și a implicațiilor digitizării, digitalizării și transformării digitale;

Realizarea de aplicații statistice, corelate cu inteligența artificială de tip Machine Learning și Deep Learning.


Educație și formare
 • Academia de Studii Economice, Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică;
 • Academia Tehnică Militară, Facultatea de Mecatronică și Sisteme Tehnice Integrate;
 • Curs postuniversitar în domeniul Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date, Institutul de Calculatoare și Informatică București;
 • Curs postacaitermdemic de perfecţionare pentru utilizatori și programatori mini și microcalculatoare;
 • Teaching grants la Universitatea Montreal, Canada (Cibernetică și informatică juridică);
 • Curs postuniversitar la ASE București, Facultatea de Management;
 • Master la Universitatea București, Facultatea de Administraţie și Afaceri;
 • Diplomă de doctor inginer la Academia Tehnică Militară (Mecatronică și Sisteme Integrate).
Experiență profesională și competențe
 • Profesor universitar, Academia Tehnică Militară (activitate didactică și de cercetare știinţifică);
 • Director Departament, Universitatea „Titu Maiorescu” București;
 • Director Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Universitatea „Titu Maiorescu” București (organizarea de strategii de dezvoltare a universităţii și de cercetare știinţifică);
 • Membru în Comisia de Cibernetică a Academiei Române;
 • Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România;
 • Director al „Revistei de Cercetări Experimentale Avansate”, Universitatea „Titu Maiorescu”;
 • Conducător de Doctorat în Academia Tehnică Militară, în domeniul fundamental Știinţe inginerești, domeniul Inginerie mecanică;
 • Cercetător asociat la Institutul Naţional de Cercetări Economice, Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu” din cadrul Academiei Române;
 • Autor unic sau coautor la: 32 cărţi, tratate și manuale universitare; 9 manuale de specialitate publicate în ţară sau străinătate; 21 articole publicate în reviste de specialitate cu circulaţie internaţională; 18 articole publicate în reviste de specialitate din ţară; 68 articole publicate în volume ale manifestărilor știinţifice internaţionale, 6 volume de poezii;
 • Director sau membru în colectiv la 16 proiecte de cercetare pe bază de contract.