Misiune

Cercetări în domeniul metodelor moderne de diagnostic şi tratament stomatologic în consonanţă cu promovarea tehnologiilor de vârf în tehnica dentară. Stimularea cercetării clinice şi fundamentale în domeniul medicinei şi tehnicii dentare, a cercetărilor interdisciplinare şi multidisciplinare, concretizate în publicaţii şi granturi de cercetare. Implicarea educaţiei ştiinţifice în viaţa medicală prin cercetări integrate, transfer de cunoaştere la nivel academic şi cursuri.

Obiective

 • Stimularea cercetării ştiinţifice, interdisciplinare şi multidisciplinare în stomatologie;
 • Creşterea capacităţii de punere în practică a programului propriu de cercetare;
 • Asigurarea performanţei în educaţie şi cercetarea ştiinţifică;
 • Creşterea calităţii vieţii prin elaborarea de metode diagnostice şi terapeutice avansate;
 • Studiul şi analiza aplicaţiilor digitalizării în stomatologie;
 • Studiul aplicaţiilor inteligenţei artificiale în stomatologie;
 • Utilizarea echipamentelor hardware şi a soluţiilor software în clinica şi tehnica dentară;
 • Stimularea formării unei echipe de cercetare competitive alcătuite din cercetători de înaltă performanţă, doctoranzi, masteranzi, rezidenţi;
 • Stimularea finalizării activităţii de cercetare prin manifestări ştiinţifice, publicaţii.

Educație și formare
 • Liceul cu limba de predare germană Hermann Oberth, Bucureşti
 • Deutches Sprachdiplom – zweite Stufe (Nachweis der Deutschkenntnisse, die für Aufnahme eines Hochschulstudiums in Deutschland erforderlich sind) – Bonn
 • Medic stomatolog, licenţiat UMF „Victor Babeş” Timişoara
 • Doctor in ştiinţe medicale, UMF „Carol Davila” Bucureşti
 • Master, Ştiinţa şi ingineria materialelor, Departamentul Ştiinţa Materialelor Metalice – Metalurgie Fizică, Universitatea Politehnica Bucureşti
 • Master, endodonţie, UMF „Carol Davila” Bucureşti
 • Master, Psihopedagogie, UMF Craiova
 • Licenţiat în ştiinţe juridice, Universitatea Nicolae Titulescu Bucureşti
Experiență profesională și competențe
 • Conferenţiar universitar habilitat, UMF Craiova, Catedra de Reabilitare Orală Complexă, Clinică, Tehnologie
 • Medic primar chirurgie dento-alveolară
 • Atestat de studii complementare în implantologie, Centrul Naţional de Perfecţionare în domeniul sanitar Bucureşti
 • Cedars-Sinai Medical Center „Internationl research and innovation management program”, Summer School Bratislava (Slovacia, 2006)
 • Visiting researcher – Katholieke Universiteit Leuven (Belgia, 2012)
 • Director de proiect de cercetare (3), responsabil (1), membru în colectiv (10)
 • Membru în colegii de redacţie reviste specialitate (5)
 • Membru în asociaţii profesionale româneşti (4) şi internaţionale (2)
 • Cărţi de specialitate, monografii, tratate ca autor unic, prim autor, coautor, colaborator sau autor unic/prim autor de capitole (15)
 • Prim autor de capitol tratat editură internaţională de prestigiu, Wiley, New Jersey
 • Publicaţii în periodice de specialitate (120), dintre care ISI (29), BDI (91)
 • Prezentări orale, conferinţe în ţară (170), străinătate (25), invited speaker (4)