Misiune

Creșterea calității vieții persoanelor prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniul sport și viaţă sănătoasă.

Obiective

Creșterea participării membrilor comunităţii la activităţi de educaţie fizică și sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii; implicarea cetățenilor de toate vârstele în promovarea sportului și a unui stil de viață sănătos, prin informare sau activități educaționale, abordând tematici precum nutriție, exercițiu fizic, sănătate mintală, sănătatea relațiilor umane, prevenirea consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc.).


Educație și formare
  • Academia Națională de Educație Fizică și Sport, București;
  • Facultatea de Drept, Universitatea Ecologică din București;
  • Masterat, Tehnica și Știința Criminalisticii, Academia de Poliție, București;
  • Absolvent „Program de formare și conștientizare în asigurarea calității în învățământul la distanță”;
  • Doctor în Pedagogie, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Chișinău, Republica Moldova (echivalat în România pentru domeniul Educație fizică și Sport).
Experiență profesională și competențe
  • Cadru didactic asociat (profesor de gimnaziu);
  • Conferenţiar universitar, Universitatea „Titu Maiorescu”, București;
  • Antrenor sporturi nautice și înot;
  • Autor unic sau coautor la: 9 cărţi de specialitate și capitole în cărţi de specialitate, 9 articole (studii) publicate în reviste de specialitate, 18 publicaţii în volume ale unor manifestări știinţifice naţionale și internaţionale, 30 lucrări științifice prezentate în domeniu;
  • Membru în colectiv la un proiect de cercetare știinţifică/grant pe bază de contract.