Misiune

Cercetare multidisciplinară, inovare și parteneriate pentru planificare a dezvoltării, evaluare și implementare de soluții și sisteme pentru comunități inteligente.

Obiective

Crearea unei platforme de comunicare și dialog despre cerințele, obiectivele și prioritățile de dezvoltare durabilă inteligentă a comunităților urbane și rurale, despre locul și rolul tehnologiei în elaborarea și implementarea de strategii și planuri de acțiune coerente în acest scop. Promovarea de proiecte CDI multidisciplinare având ca rezultat tehnologii, soluții și sisteme support pentru dezvoltare comunitară durabilă și inteligentă: digitalizare servicii comunitare si e-guvernare locală; digitizare, modelare si digital twining pentru suport în planificare si urbanism; mobilitate și transport inteligente; dezvoltare, monitorizare și control infrastructuri; bioeconomie (agricultură, energie nepoluantă, materii prime, hrană); siguranța cetățeanului, management de risc și al situațiilor de urgență. Crearea unei capabilități de analiză a eficienței pentru tehnologii, soluții și sisteme suport pentru dezvoltare comunitară din punctul de vedere al impactului asupra creșterii calității vieții cetățenilor, al asigurării unui echilibru între tendințele de tehnologizare excesivă și cele tradiționaliste.


Educație și formare
 • Inginer – Facultatea de Electronică și Telecomunicații, UPB;
 • Cursuri de specializare în management de proiecte și organizații;
 • Cursuri de specializare în sisteme de asigurarea calității;
 • Curs și certificare Consilier de Dezvoltare Personală;
 • Curs și certificare Formator.
Experiență profesională și competențe
 • Experiență în activitatea de cercetare dezvoltare în cadrul Ministerului Apărării Naționale;
 • Competență în coordonare activitate de proiectare și implementare sisteme de monitorizare și supraveghere electronica și servicii de securitate privată;
 • Experiență de peste 20 de ani în managementul de proiecte private de CDI și în producție echipamente electronice de supraveghere, localizare și software de monitorizare de securitate;
 • Peste 20 de ani de coordonare activitate de dezvoltare și implementare de proiecte și programe, inclusiv în domenii de interes strategic și pentru beneficiari corporate, în România și pe piețe externe, în domeniile de securitate și apărare, IT&C, infrastructură, cu valori de proiect până la 60M Euro;
 • Experiență în lucrul cu și pentru asociații profesionale și patronale din domeniul securității și apărării, protecția infrastructurilor critice și alte domenii;
 • Coordonare și participare la proiecte CDI interne și internaționale în parteneriat cu Universități, Institute CDI, autorități (RELANSIN, PASR, FP7, Horizon 2020).