Misiune

Dezvoltări știinţifice disciplinare și interdisciplinare cu sisteme dinamice în triada „Modelare Fizică – Modelare Matematică – Simulare Numerică”, precum și colaborare cu centre similare și societăţi știinţifice din ţară sau străinătate.

Obiective

Analiza de modele cu sisteme dinamice pentru domeniile Fizică, Biologie, Inginerie, Matematică; evaluări ale comportamentului haotic-determinist cu implicaţii în stabilitate, fiabilitate, calitate; validarea de modele cu sisteme dinamice în experimente practice sau în experimente numerice; educaţie integrativ-interdisciplinară prin organizarea de școli de instruire (nivel mediu și superior).


Educație și formare
 • Inginer fizician, Facultatea de Electronică și Telecomunicaţii, București;
 • Cercetător știinţific gr. II;
 • Șef de lucrări la Universitatea Politehnica București, departamentul de Electronică Aplicată și Ingineria Informaţiei;
 • Consilier de proprietate industrială.
Experiență profesională și competențe
 • Cercetări privind acţiunea radiaţiilor nucleare asupra dispozitivelor cu semiconductoare;
 • Coordonator de programe în domeniul dispozitivelor electronice (cercetare, proiectare, realizare de prototipuri și microproducţie, tehnici de caracterizare optică și electrică, standardizare de produs, evaluare a fiabilității, elaborare de cataloage, modelare de dispozitive și procese cu semiconductoare în special optoelectronice);
 • Expert de specialitate pentru avizarea de brevet, expertizarea și avizarea documentelor normative de standardizare naţionale și internaţionale în domeniul Optoelectronicii;
 • Elaborare de standarde naţionale (în special domeniul Optoelectronicii) pentru Asociația de Standardizare din România;
 • Activitate didactică universitară privind: fundamentele Teoriei Transmisiunii Informaţiei; fundamentele Teoriei Sistemelor Dinamice;
 • Expert elaborator și examinator la lucrările colectivului Tezaur pentru CEI de pe lângă Catedra de Electrotehnică din Universitatea Politehnica București;
 • Organizarea și susţinerea de laboratoare universitare pentru Sisteme Dinamice și Matematică Aplicată în programe de masterat;
 • Colaborare la contract de cercetare știinţifică UPB/INCAS-ROSA privind Optica cuantică și Teoria cuantică a informaţiei;
 • Membru fondator și secretar al Societății Română de Optoelectronică; membru fondator al Societății Române de Matematică Aplicată și Industrială; membru în Comitetul Tehnic de Program al Conferinţei Internaţionale Anuale de Semiconductoare CAS;
 • 42 de lucrări știinţifice (comunicări și publicaţii, exceptând rapoartele de cercetare știinţifică).