Misiune

Creșterea gradului de conștientizare, prin educație, cu privire la necesitatea unui mediu de securitate civică, în strânsă corelație cu mediul economico-social și legislația în vigoare, prin accesarea fondurilor pentru proiecte de cercetare din competițiile naționale și internaționale

Obiective

Creșterea gradului de vizibilitate în mediul științific prin înființarea unei publicații internaționale în domeniul securității civice și a științelor aplicate; Crearea unui mediu sigur de utilizare a resurselor oferite de evoluția tehnologiei informatice – Cyber security, Metaverse, Internetul lucrurilor etc.; Dezvoltarea și implementarea unor proiecte de conștientizare și prevenție în domeniul consumului de droguri, traficului de persoane, discriminării, corupției etc.; Lărgirea gradului de participare la competițiile de accesare a fondurilor naționale și internaționale şi a celor provenite din mediul economic; Dezvoltarea și implementarea unor proiecte de pregătire profesională în domeniul confidențialității, securității, sănătății în muncă, cyber security, protecția datelor cu caracter personal, competențe antreprenoriale, competențe de utilizare a dispozitivelor electronice și a mijloacelor de calcul etc, inclusiv prin inițierea unor colaborări cu mediul de afaceri; Implementarea unor proiecte cu scopul măririi gradului de securitate populației prin dezvoltarea unor resurse, cum ar fi: rețele informatice locale, sisteme de supraveghere video / localizare, laboratoare informatice, hub-uri informaționale, implementarea unor programe de conștientizare și prevenție în școli etc.


Educație și formare
 • Licențiat în Istorie – Limba şi Literatura Engleză, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere şi Istorie;
  • Doctorand – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti, Școala Doctorală Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor;
  • Curs Postuniversitar Studii aprofundate cu tema „România în cadrul relaţiilor internaţionale” – Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Geografie şi Filosofie;
  • Competențe obținute sub Ministerul de Interne, Ministerul Muncii și Ministerul Cercetării:
 • Curs „Investigații Criminale – Lupta împotriva drogurilor în context Schengen”;
 • Formator;
 • Expert Achiziții Publice;
 • Manager;
 • Responsabil Protecția Datelor cu Caracter Personal;
 • Expert Prevenire și Combatere a Corupției;
 • Competențe Antreprenoriale, Financiare și Juridice;
 • Manager de Securitate
 • Evaluator de Risc la Securitatea Fizică.
Experiență profesională și competențe
 • Manager, Responsabil Protecția Datelor cu Caracter Personal, Formator curs Responsabil Protecția Datelor cu Caracter Personal și Competențe Antreprenoriale, Financiare și juridice, Evaluator de Risc la Securitate Fizică la Data Protection Security S.R.L.;
 • Manager / Administrator la S.C. DATA PROTECTION SECURITY.S.R.L., AMI Protection S.R.L, Sangvis Latinus S.R.L.;
 • Președinte Asociația GDPR 4 Business;
 • Manager de Securitate la STRAERO S.A.- Institutul pentru Calculul și Experimentarea Structurilor Aero – Astronautice;
 • Cadru Didactic Asociat – Curs Managementul Resurselor Umane la Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București;
 • Cadru militar în cadrul Serviciului Român de Informații;
 • Autor unic sau coautor la: 18 lucrări științifice, 7 lucrări prezentate la manifestări științifice