Misiune

Studii și cercetări pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural tangibil și intangibil.

Obiective

Studii și cercetări istorice, socio-economice și culturale; studii și cercetări în vederea conservării și restaurării patrimoniului cultural; analize științifice pentru patrimoniul cultural; consultanță în domeniul strategiilor și politicilor; educație și formare profesională pentru patrimoniul cultural; promovarea patrimoniului cultural la nivel național și internațional; realizare de parteneriate în domeniul patrimoniului cultural tangibil și intangibil la nivel național și internațional.


Educație și formare
 • Doctor în Chimie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Chimie;
 • Certificat studii postuniversitare de specializare: Institutul de știinţa și tehnologia restaurării, Universitatea de Arte Aplicate Viena, Austria;
 • Certificat de pregătire postuniversitară, Restaurare pictură pe panou de lemn, Ministerul Culturii;
 • Licențiat în Arte Plastice și Teologie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași;
 • Inginer Chimist, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași.
Experiență profesională și competențe
 • Director General interimar, Ministerul Cercetării și Inovării, Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare;
 • Consilier superior I, Ministerul Cercetării și Inovării, Direcția Generală Politici; Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Autoritatea Națională de Cercetare Științifică și Inovare, București;
 • Președinte Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității și Lector universitar titular, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași;
 • Specialist atestat de Ministerul Culturii pentru Studii și cercetări monumente istorice;
 • Evaluator AFCN, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, pentru 39 proiecte;
 • Expert științific investigații fizico-chimice bunuri din patrimoniul cultural național, Ministerul Culturii; Expert al Comisiei Europene pentru 4 programe; Evaluator: 6 proiecte în competiția H2020-NMP;
 • Asistent univ. titular, cercetare/Inginer debutant, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași;
 • Asistent universitar asociat, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași;
 • Membru în: Comisia pentru cercetare știinţifică a UAGE; CEAC Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design, Comisia pentru cercetare știinţifică a UAGE;
 • Distincții: diplomă de excelență pentru activitatea din domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural; Medalie Salonul Național de Inventică;
 • 2 cărți publicate, 10 comunicări științifice, 40 de participări la manifestări științifice, lector invitat.