Misiune

Dezvoltarea activităţii de cercetare prin stimularea activităţilor de cercetare clinică și fundamentală în domeniul patologiei orale, a cercetărilor interdisciplinare și multidisciplinare, concretizate prin publicaţii, respectiv atragere de fonduri prin granturi de cercetare finanțate.

Obiective

Creșterea calității vieții, prin descoperirea de metode de prevenire a cancerului la nivelul cavităţii orale; creșterea numărului de cercetători în acest domeniu, atât pe plan național, cât și internațional, prin participarea la proiecte multidisciplinare; creșterea capacităţii tinerilor cercetători membri pentru a participa cu succes la programe de cercetare, dezvoltare și inovare; stimularea formării de specialiști cu înalte competențe profesionale.


Educație și formare
  • Doctor în Medicină Dentară, Universitatea „Titu Maiorescu”;
  • Medic Specialist „Ortodontie și Ortopedie Dento-Facială”;
  • Medic Primar „Parodontologie”
  • Diplomă interuniversitară de Patologie a mucoasei bucale, Université „Pierre et Marie Curie”, Faculté de Médicine, Paris VI;
  • Atestat de studii complementare în „Implantologie”;
  • Atestat de studii complementare în utilizarea terapeutică și chirurgicală a laserelor în medicina dentară;
  • Mobilitate Erasmus, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea „Naharia”, Israel;
  • Mobilitate Erasmus, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea „Aldo Moro”, Bari.
Experiență profesională și competențe
  • Conferențiar Universitar, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea „Titu Maiorescu” din București;
  • Autor unic sau coautor la: 4 articole cotate ISI și 17 articole cotate BDI, 4 cărți, 31 articole în rezumat, 91 de participări la congrese, 9 proiecte de cercetare științifică finanțată.