Misiune

Cercetări aplicative bazate pe neuroștiințe prin modelarea sistemică avansată, proiectarea și dezvoltarea de echipamente, metode și procedee utilizabile în domeniul psihometriei și sociometriei.

Obiective

Dezvoltarea de metode, mijloace aparative și tehnici complementare și alternative în evaluarea psihologică, bazate pe ultimele descoperiri în domeniul neuroștiințelor, cu scopul înlocuirii treptate a bateriilor de test cu autoraportare, reducerea timpului de evaluare și asigurarea obiectivității în procesul evaluativ; dezvoltarea unor aplicații specifice privind identificarea unor germeni de criză în cadrul grupurilor sociale mici și medierea lor prin analiza avansată a vulnerabilităților în vederea asigurării unei dezvoltări durabile la nivel de grup; dezvoltarea de algoritmi specifici bazați pe rețele neuronale pentru identificarea patternului cognitiv și dominanței cerebrale, a potențialului inteligenței cognitive și emoționale, precum și a factorilor de vulnerabilitate psihologică, prin măsurători directe în tehnicile electrodermale (EDA) și electroencefalografice (EEG).


Educație și formare
 • Diplomă de doctor inginer la Academia Tehnică Militară (Mecatronică și Sisteme Integrate);
 • Licență în Psihologie, Universitatea „Titu Maiorescu”, București, Facultatea de Psihologie;
 • Licență în Teologie, Universitatea din Pitești, Facultatea de Teologie „Sf. Muceniță Filofteia” – hirotonit preot în Eparhia Argeșului și Muscelului;
 • Inginer Fizician, Universitatea din București, Facultatea de Fizică – Fizică Tehnologică.
Experiență profesională și competențe
 • Chief Research Officer la Psychometric Systems SA, Cluj-Napoca;
 • Project Manager la Manager System Operation SRL, București;
 • General Manager la Geoseismo SRL;
 • Inginer de sistem, Petromidia SA, Platforma Petrochimică Midia–Năvodari;
 • Viceprimar, orașul Năvodari, jud. Constanța;
 • Inginer stagiar, Combinatul Petrochimic Midia, Platforma Petrochimică Midia–Năvodari;
 • Autor a 5 cărți de specialitate, 2 volume de eseuri, un volum de versuri; autor unic sau coautor la 25 articole publicate în reviste de specialitate cu circulaţie internaţională și în baze de date indexate;
 • Brevete de invenție: „Echipament electronic și metodă pentru evaluarea psihologică rapidă”, OSIM; „Online-accessed Psychometric System”, EPO;
 • Membru al Comisiei de Cibernetică a Academiei Române;
 • Cercetător asociat la Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Universitatea „Titu Maiorescu” București;
 • Preot misionar la Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului;
 • Premii și distincții: Marele Premiu Patriot Fest – Ediția 2017, Medalia de aur la Salonul Internațional de Invenții, Geneva, 2019.