Misiune

Informare și învățare, îmbunătățirea competențelor profesionale/lingvistice/personale, activități culturale, diseminare de proiecte.

Obiective

Realizarea de Info desk și Erasmus Plus; organizarea de cursuri de limbi străine și antreprenoriat; organizarea de cursuri de cultură și civilizație europeană în contemporaneitate; organizarea de mese rotunde, formarea de incubatoare de afaceri și inovație de idei; diseminarea rezultatelor pe platforme media locale și internaționale; organizarea de workshop‑uri, prezentări, dezbateri pe teme alese; organizarea de vizite tematice: centre de bătrâni, plasament minori, instituții publice.


Educație și formare
  • Studii Universitare de Doctorat, cu particularități analizate în Programul Erasmus Plus, Universitatea „Valahia”, Târgoviște;
  • Diplomă de Master, Antropologie, Etnografie și Folclor, Universitatea din București.
Experiență profesională și competențe
  • Director Relații Internaţionale, coordonarea fondurilor Erasmus Plus K103, K107; negocierea contractelor de cooperare internaţională; gestionarea studenţilor internaţionali, recrutarea noilor candidați, promovarea departamentului, gestionarea și monitorizarea personalului din subordine; activități de Scrum Master/Agile Management, Universitatea „Titu Maiorescu”, București;
  • Asistent universitar dr., predarea limbii române pentru străini; introducere în cultura și civilizaţia română, curs pentru studenți internaționali, Universitatea „Titu Maiorescu”, București;
  • Consilier Relaţii Externe, consilier în managementul Programului LLP/Erasmus și Relaţii Externe, Universitatea „Nicolae Titulescu”, București;
  • Consultant globalizare: Basic Economy Ernest Nowak, Kielce (Poland); coordonarea și pregătirea documentației pentru implementarea și dezvoltarea Programului Erasmus; cooperarea cu rectorii instituțiilor de învățământ superior;
  • Vizitarea personalului academic de la: Universitatea de Științe Sociale, Tarnobrzeg (Poland); prelegeri: Economii Internaționale.