Misiune

Furnizarea de analize microbiologice specializate, bazate pe tehnici de biologie moleculară, și realizarea de studii de epidemiologie moleculară a bolilor infecţioase, care să contribuie la asigurarea sănătăţii și siguranţei publice. Asigurarea expertizei de referință și intervenție rapidă pentru diagnosticul microbiologic al infecțiilor asociate îngrijirilor medicale și rezistenței la antibiotice. Centrul va face parte din reţeaua naţională de supraveghere a rezistenţei la antibiotice și va deveni membru al European Antimicrobial Surveillance System.

Obiective

Cercetări știinţifice în domeniul cauzelor și mecanismului de producere a infecțiilor bacteriene, virale, parazitare și ale mijloacelor de prevenire și combatere a acestora, inclusiv prin cooperare știinţifică cu alte instituţii din ţara și din străinătate; studii pilot pentru optimizarea metodelor de identificare și tipizare moleculară a patogenilor umani bacterieni și virali; studii privind virulenţa, rezistenţa la antimicrobiene și gradul de înrudire genetică a patogenilor umani autohtoni, cu relevanţă pentru domeniul sănătăţii publice; cercetări științifice în domeniul cauzelor și mecanismelor de producere a infecțiilor bacteriene asociate îngrijirilor medicale și a mijloacelor de prevenire și control ale acestora, vizând implementarea de noi metode de diagnostic armonizate la nivel european sau global.


Educație și formare
 • Absolvent Facultatea de Medicină a UMF „Carol Davila” – Institutul Medico-Militar București;
 • Licențiat în Drept, absolvent al Facultății de Drept a Universității din București;
 • Absolvent al programului de master în „Drept internațional și comunitar”, Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu”, București;
 • Doctor în Științe Medicale – specialitatea Genetică.
Experiență profesională și competențe
 • Medic primar în specialitatea Medicină de laborator;
 • Șeful Serviciului Bacteriologie, Parazitologie, Micologie din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”;
 • Conferențiar universitar, titular al disciplinelor Microbiologie. Bacteriologie; Virusologie și Parazitologie, Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Titu Maiorescu” București;
 • Șeful Laboratorului de Bacteriologie, Virusologie și Parazitologie la Centrul de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naționale;
 • Șef serviciu Medicină operațională;
 • Autor unic sau coautor la 8 cărți de specialitate;
 • Unic autor la trei articole știintifice, prim autor la alte 20 lucrări apărute în reviste de prestigiu de specialitate din țară și străinătate, și autor principal la peste 30 lucrări în domeniul medical;
 • A primit 4 premii acordate de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCI) în cadrul programului „Premierea rezultatelor cercetării”;
 • Este decorat cu „Emblema de Onoare a Armatei României”, cea mai înaltă distincție a Ministerului Apărării Naționale, pentru contribuția remarcabilă la ridicarea prestigiului Armatei României.