Misiune

Dezvoltarea medicinei legale este concentrarea pe tehnologii digitale și pe datele digitale pentru investigații și analize. 

 Aceasta include utilizarea tot mai extinsă a computerelor, a software-urilor specializate și a bazelor de date pentru gestionarea și interpretarea informațiilor medicale și legale. 

 Comunicarea și colaborarea între profesioniștii din domeniul medicinii legale și din alte domenii, precum IT, au devenit mai importante pentru a răspunde mai eficient la nevoile justiției și pentru a asigura investigații și evaluări mai precise și mai eficiente. Atragerea de fonduri prin granturi de finanțare pentru buna funcționare a sistemului.

Obiective

 • Dezvoltarea infrastructurii și resurselor: Identificarea nevoile specifice ale domeniului de medicină legală în ceea ce privește laboratoarele, echipamentele și tehnologiile necesare pentru investigații precise și eficiente. Asigură finanțarea și accesul la aceste resurse pentru a sprijini procesul instructiv-educativ și de cercetare. 
 • Promovarea cercetării interdisciplinare și multidisciplinare: Crearea programelor de cercetare care să încurajeze colaborarea între medicina legală și alte domenii relevante, cum ar fi genetica, informatica, antropologia etc. Acest lucru poate fi realizat prin organizarea de conferințe interdisciplinare, granturi de cercetare și colaborări între departamentele universitare. 
 • Atragerea de talente și formarea unei echipe competitive: Implementarea programelor de recrutare și atragerea cercetătorilor de înaltă performanță, masteranzi, rezidenți, doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul medicinii legale. Oferă burse, stagii de cercetare și oportunități de mentorat pentru a sprijini dezvoltarea profesională a acestora. 
 • Diseminarea rezultatelor cercetării: Sprijinirea, publicarea rezultatelor cercetării în reviste de prestigiu naționale și internaționale, și participarea la conferințe științifice relevante. Asigură accesul la resursele necesare pentru a facilita publicarea și diseminarea descoperirilor. 
 • Formarea de specialiști: Dezvoltarea programelor de formare și educație în medicina legală care să promoveze înalte competențe profesionale. Asigură că programele de studiu și pregătire oferă o pregătire completă și actualizată pentru viitorii specialiști în domeniul medicinii legale. 
 • Prin implementarea acestor strategii, putem contribui la stimularea și dezvoltarea medicinii legale în Spațiul Național, European și Mondial, consolidând standardele de referință și promovând inovația și excelența în acest domeniu. 

Educație și formare
 •  Medic rezident Medicina Legală 2020 – prezent 
 • Masterand: Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova (Legislația Muncii și Managementului Personalului) 2023 – prezent 
 • Masterand: România, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (Administrarea Afacerilor Internaționale Euroregionale) 2023 – prezent 
Experiență profesională și competențe
 •  Liceul Teoretic Limbenii Vechi 2001 – 2013 
 • USMF „Nicolae Testemițanu” 2014 – 2020 
 • Asistent medical, secția Neurochirurgie la Institutul de Medicină Urgentă 2020 – 2021 
 • Președinte al Asociației de Proprietari din Condominiu din 14.06.2021 – prezent 
 • Președinte al Asociației Obștești „Limbenii Vechi – Baștina Mea” 2024 – prezent