Misiune

Cercetări teoretice și aplicative în domeniul mecatronicii prin modelare sistemică avansată, metode și procedee utilizabile în mecatronică în scopul realizării sistemelor tehnice integrate eficiente și flexibile, cu aplicabilitate în diverse domenii.

Obiective

Aprofundarea metodologiilor și tehnologiilor de ultimă oră utilizate în industria mecatronică;

Modelarea pe calculator a comportamentului sistemelor tehnice integrate aflate în diverse condiții de solicitare și de mediu; analiză și interpretare a rezultatelor cercetărilor experimentale, utilizarea diferitelor medii de programare pentru rezolvarea problemelor ingineriei mecatronice;

Abilități de proiectare și abordare interdisciplinară a aspectelor specifice sistemelor tehnice integrate;

Identificarea principiilor care stau la baza managementului calității producției, proiectării și cercetării;

Creșterea vizibilității centrului de cercetare prin comunicarea rezultatelor la simpozioane și congrese organizate la nivel național și internațional.


Educație și formare
 • Academia Tehnică Militară, Facultatea de Mecatronică și Sisteme Tehnice Integrate;
 • Curs postacademic de perfecționare pentru ingineri în domeniul „Aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului armamentului de artilerie și de pe mașinile de luptă”;
 • Curs postuniversitar de perfecționare în specializarea „Grafică inginerească AutoCAD – nivel 1 și nivel 2”;
 • Curs postuniversitar de perfecționare în specializarea „Proiectare parametrizată. Autodesk Inventor”;
 • Curs postuniversitar de perfecționare-conducere în domeniul managementului educațional;
 • Diplomă de doctor inginer la Academia Tehnică Militară în domeniul „Inginerie aerospațială”.
Experiență profesională și competențe
 • Profesor universitar, Academia Tehnică Militară (activitate didactică și de cercetare științifică);
 • Decan facultate, Academia Tehnică Militară (activitate managerială, didactică și de cercetare științifică);
 • Cercetător și secretar științific, Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Universitatea „Titu Maiorescu” București (activități de cercetare științifică);
 • Expert evaluator în cadrul ARACIS (domeniul „Inginerie de armament, rachete și muniții”);
 • Membru al Societății Române de Detonică;
 • Membru al Asociației Generale a Inginerilor din România;
 • Membru în consiliul editorial al Revistei de „Cercetări Experimentale Avansate”, Universitatea „Titu Maiorescu”;
 • Autor unic sau coautor la: 12 cărți, tratate și manuale universitare; 6 manuale de specialitate publicate în țară sau străinătate; 17 articole publicate în reviste de specialitate cu circulație internațională; 28 articole publicate în reviste de specialitate din țară; 55 articole publicate în volume ale manifestărilor științifice internaționale;
 • Director sau membru în colectiv la 33 proiecte de cercetare pe bază de contract.