Misiune

Studierea ansamblului proceselor de prevedere, organizare, decizie, coordonare, antrenare, control și reglare, al măsurilor de modificare, transformare, înlocuire sau completare în formă și conținut a organizației, cu scopul îmbunătățirii performanței acesteia.

Obiective

Perfecționarea și optimizarea structurilor organizaționale, a conducerii și planificării îndeplinirii performante a obiectivelor, a managementului dinamic pentru adaptarea și flexibilizarea comportamentală a organizațiilor la dinamica mediului extern.


Educație și formare
 • Licențiat în Științe Economice și Politice;
 • Licențiat în Știința Militară;
 • Licențiat în Sociologie, Psihologie și Pedagogie;
 • Curs perfecționare cadre nou numite în funcții didactice în învățământul militar superior;
 • Departamentul pentru pregătirea personalului didactic;
 • Curs utilizatori microcalculatoare;
 • Curs postuniversitar – Conducerea activității de comunicare și relații publice;
 • Cursul intensiv de perfecționare în cunoașterea limbii engleze;
 • Specializare Inspector Resurse Umane;
 • Colegiul Național de Apărare.
Experiență profesională și competențe
 • Consilier, expert, șef serviciu, director, director general adjunct, director general în diverse instituții de stat;
 • Asistent, lector și conferențiar universitar;
 • Șef de departament, manager proiect, director marketing, director tehnic, administrator și director general la diverse companii din sectorul privat;
 • Consilier prezidențial;
 • Competențe de comunicare dobândite prin experiență proprie în funcțiile ocupate;
 • Leadership, lucru în echipă, relaționare în medii diferite;
 • Managementul comunicării interne în organizație;
 • Analiză și sinteză; organizare, planificare, coordonare și controlul activității;
 • O bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office;
 • Competențe de negociere dobândite prin experiență proprie în funcțiile ocupate;
 • Editare cursuri universitare și aplicații;
 • Membru fondator al Asociației Specialiștilor în Relații Publice din România.