Misiune

Studierea și înțelegerea proceselor și relațiilor manageriale din organizațiile ce funcționează în contexturi culturale naționale diferite, identificarea și analizarea similitudinilor și deosebirilor manageriale în vederea favorizării transferului international de know-how managerial, a îmbunătățirii funcționalității și a creșterii eficacității și eficienței organizațiilor din România; cunoașterea managementului și activităților corporațiilor internaționale, a modalităților de asigurare și control a fondurilor, oamenilor și informațiilor ce traversează frontiere naționale și politice în vederea furnizării de soluții, sisteme, metode și tehnici managerilor, antreprenorilor și specialiștilor români.

Obiective

Îmbunătățirea practicii managementului din toate organizațiile, localitățile, județele și organismele puterii centrale și locale din țara noastră. Creșterea eficienței economice la toate nivelurile prin desfășurarea normală a tuturor proceselor, prin mai buna utilizare a forței de muncă, a materiilor prime, capitalului fix etc. Îmbunătățirea calității deciziilor la toate nivelurile ierarhice și creșterea calității vieții locuitorilor României prin învățarea din experiențele unor țări puternic dezvoltate, emergente, prin apelarea la „bunele practici”, la „lecțiile învățate” etc.


Educație și formare
 • Doctor în științe economice – Management, Academia de Studii Economice, București, 1996;
 • Diplomă de licență – Facultatea de management, Academia de Studii Economice, București, 1986;
 • Școala Militară de Ofițeri Activi „Mihai Viteazul”, Pitești, 1977;
 • Liceul Industrial nr. 2, Buzău, 1974;
 • Curs de specializare, Academia Militară, București, 1989;
 • Curs pentru pregătirea didactică a cadrelor nou numite în funcții în catedrele de științe sociale, Academia Militară, București, 1983;
 • Curs de formator, cod COR 242401, S.C. YOUNIQUE ADVISER SRL, București, 2014.
Experiență profesională și competențe
 • Profesor univ. dr. ec. Universitatea Bioterra București;
 • Profesor univ. dr. ec. F.E.G. Iași;
 • Profesor univ. dr. ec. Universitatea „George Barițiu” din Brașov;
 • Profesor univ. dr. ec. Universitatea Tehnologică București;
 • Profesor univ. dr. ec. Universitatea „Dacia” Buzău;
 • Profesor univ. dr. ec., conferențiar, lector, asistent Institutul Militar de Aviație „Aurel Vlaicu” Boboc;
 • Instructor șef, instructor superior, șef curs formare cadre în rezervă Școala de Aplicație pentru Aviație „Aurel Vlaicu” Boboc;
 • Instructor șef, instructor superior, șef unitate de lucru Școala de Aplicație pentru Forțele Aeriene „Aurel Vlaicu” Boboc;
 • Funcții de comandă și tehnice la UM 01820 Boboc (de aviație) și UM 1847 Buzău (parașutiști);
 • Membru activ al Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii; 
 • Membru al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere; 
 • Membru al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”; 
 • Face parte din Consiliul de Administrație al F.E.G. Iași;
 • Este formator la mai multe tipuri de cursuri și proiecte europene;
 • A fost declarat Cetățean de Onoare al comunei Chiliile, județul Buzău;
 • Decorat cu zeci de medalii, ordine, brevete, embleme, însemne, certificate și diplome de excelență de către Președinți ai României, Miniștri ai Apărării Naționale, Șefi ai Statului Major al Forțelor Aeriene, Comandanți ai Institutului Militar de Ofițeri de Aviație, ai Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene, de către alte instituții ale statului roman;
 • A publicat 13 cărți, peste 170 de studii și articole, a participat la numeroase sesiuni de comunicări științifice, simpozioane, seminarii (dintre care 23 sesiuni de comunicări științifice internaționale).