Misiune

Centrul de cercetare “Lingvistică computațională” din cadrul I.E.C.M. se adresează deopotrivă informaticienilor și lingviștilor care au posibilitatea să împărtășească din experiența acumulată prin practica profesională, teoriile și analizele făcute pe diferite medii sociale. Informatizarea continuă a societăţii, manifestată prin aplicarea activă a tehnologiilor limbajului natural, confirmă interesul în dezvoltarea și utilizarea sistemelor informatice avansate cu aplicabilitate în orice domeniu de activitate. În cadrul unor evenimente de tip seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, vor fi dezbătute teme de interes comun cu scopul creării unor consorții regionale pentru proiecte competitive și colaborative pe întreg parcursul activității acestuia.

Obiective

1. Cunoașterea noilor tendințe în domeniul lingvisticii computaționale și al tehnologiilor limbajului uman prin interacțiune directă cu practicieni, cercetători și studenți informaticieni și umaniști. 2. Dobândirea unei instrucții lingvistice necesare abordării limbajului din perspectiva interdisciplinară (prelucrarea limbajului natural și / sau psihologie cognitivă); 3 Alcătuirea de proiecte adresate unor finanțatori naționali ori internaționali, în vederea solicitării de granturi de cercetare şi mobilitate; 4. Organizarea și promovarea activităților de cercetare din domeniul lingvisticii computaționale și al tehnologiilor limbajului uman, cu prioritate pentru spațiul românesc. 5. Organizarea de evenimente de tip conferințe naționale și internaționale, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru. 6. Organizarea de şcoli de scurtă durată, activităţi de editare etc. 7. Diseminarea și comunicarea rezultatelor intermediare și / sau colectarea de opinii din partea părților interesate de domeniul lingvisticii computaționale.


Educație și formare
 • Institutul pentru Inteligență artificială “Mihai Drăgănescu”, Academia Română în cotutelă cu Facultatea de Informatică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (doctorat în informatică).
 • Facultatea de Psihologie și Științe ale educației în cotutelă cu Facultatea de Informatică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (postdoctorat).
 • Facultatea de Filosofie și Științe social-politice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (doctorat în filosofie).
 • Facultatea de Comunicare și Relații Publice “David Ogilvy”, Scoala Națională de Studii Politice și Administrative, București (masterat).
 • Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (licență).
Experiență profesională și competențe
 • cercetător științiific II, Academia Română, filiala Iași (Institutul de Informatică Teroretică);
 • conferențiar universitar, Universitatea „Petre Andrei” din Iași (Facultatea de Economie, departament de Informatică);
 • conferențiar universitar asociat, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației);
 • cercetător științiific II, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Facultatea de Informatică);
 • expert evaluator proiecte, S.C. TeamPro Strategy Consulting S.R.L. București;
 • expert lingvist, S.C. Cognos Business Consulting S.R.L., București;
 • expert în prelucrarea limbajului natural, UEFISCDI, București;
 • cercetător asociat, Universitatea din Craiova (Centrul pentru cercetare avansată în informatică aplicată);
 • cadru didactic asociat, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Facultatea de Litere, Facultatea de Istorie, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Informatică);
 • referent cultural (grafician & trainer TIC), Casa de cultură a municipiului Cluj-Napoca (departament de Educație permanentă a adulților);
 • membru în zeci de Comitete Științifice;
 • membru în zeci de Comitete de Organizare evenimente științifice;
 • membru în Colegii de redacție / referent al unor reviste științifice cu rang Q1/Q2;
 • redactor / membru în Colegii de redacție românești;
 • membru / fondator al mai multor organizații nonguvernamentale;
 • autor / editor al 19 cărți / volume științifice și al 10 cărți de literatură.