Misiune

Crearea unui nucleu de cercetare în domeniul kinetoprofilaxiei și recuperării medicale cu abordare interdisciplinară și încurajarea colaborării între profesioniști pentru creșterea calității vieții populației.

Obiective

Promovarea în România a conceptelor kinetoprofilaxiei și recuperării medicale; creșterea participării membrilor comunităţii la activităţi de kinetoprofilaxie; utilizarea echipamentelor medicale specifice și crearea unor soluții software cu ajutorul cărora se vor putea determina soluții rapide pentru kinetoprofilaxie și/sau tratamentul recuperator; modelarea și simularea fenomenelor specifice kinetoterapiei prin intermediul digitalizării semnalelor culese; agregarea de cercetători în vederea participării la proiecte inter- și multidisciplinare; consolidarea specializării profesionale la nivel local și regional și dezvoltarea de noi ramuri de pregătire profesională în corelare cu piața muncii; dezvoltarea și îmbunătățirea practicilor educaționale din domeniu prin activități pedagogice și de cercetare științifică; creșterea calității vieții, prin descoperirea de metode, respectiv soluții terapeutice, în domeniul recuperării medicale.


Educație și formare
 • Doctorat, Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași;
 • Masterat, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași;
 • Licență în Kinetoterapie, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași;
 • Licență în Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Univeristatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași;
 • Certificat de atestare European Security and Defence College;
 • Diploma DPPD de certificare a cursurilor Nivel I și Nivel II, Facultatea de Psihologie, Universitatea „Ovidius” din Constanța;
 • Master în „Managementul Calității în afaceri”, Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Ovidius” din Constanța;
 • Diplomă de Manager în Management Spitalicesc, Școala Naţională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDSB), București;
 • Diplomă de Economist, Facultatea de Științe Economice, specializarea „Afaceri Internaționale”, „Asigurarea Calității în Afaceri”, Universitatea „Ovidius” Constanța.
Experiență profesională și competențe
 • Conferențiar Dr. Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași, Facultatea de Bioinginerie Medicală, specializarea Balneofiziokinetoterapiei și recuperare;
 • Evaluator/Evaluator coordonator spitale certificate și Expert în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, București;
 • Manager SC Pro Life Clinics SRL, Iași;
 • Asistent diplomat-Kinetoterapeut Spitalul Clinic Recuperare, Iași;
 • Asistent șef Centrul Medical „Nicolina”, Iași; Asistent șef Spitalul Clinic Recuperare, secția Policlinica Balneară Nicolina, Iași;
 • Membru în: Consiliul Teritorial Iași-Vaslui al Colegiul Fizioterapeuților din România; Asociația Profesională a Fizioterapeuților Muntenia București; Asociația Evaluatorilor de Servicii Medicale; Societatea Medicilor Naturaliști Iași; Societatea Română de Biomateriale; Societatea Română de Biologie Celulară; Individual Member of International Society of Bionic Engineering (ISBE);
 • Membru sucursala Iași, Fundația Colegiului Național de Apărare; Președinte sucursala Iași, Asociația Română de Balneologie;
 • Titlu „Profesor Bologna”, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, care numără 95 de organizaţii studenţești din 17 centre universitare din România; Premiul 3 „Social Entrepreneur of The Year”.