Misiune

Inițierea tinerilor în cercetarea știintifică cu aplicații în laboratorul de diagnostic biologie moleculară din I.C. Fundeni.

Inițierea tinerilor cercetători în redactarea unei lucrări științifice. Dezvoltarea abilităților de prezentare a unei lucrări științifice.

Obiective

Aproprierea tinerilor de cercetarea științifică medicală, cu abordarea celor mai noi subiecte:

Imunoterapie, Diagnostic Molecular, Noi Biomarkeri pentru depistarea timpurie a mai multor boli.

Intensificarea dezvoltării cercetărilor de imunogenetică populațională. Baza imunogenetică a bolilor autoimune și continuarea cercetării în domeniul imunogeneticii  diferitelor tipuri de transplant. Aprofundarea cercetărilor în domeniul anticorpilor anti-HLA cu cercetarea apariției anticorpilor anti-HLA de novo posttransplant, intensificarea cercetărilor legate de semnificația clinică și impactul asupra prognosticului de viață și de funcționalitate a alogrefelor de organ solid și celule. Crossmatch-ul virtual, semnificație și importanță pentru transplantul renal este o idee modernă și personalizată de evaluare imunologică pre-transplant renal. Abordarea de noi biomarkeri în transplant.


Educație și formare
 • Doctor, Medicină generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, București,
 • Colaborare în cadrul doctoratului în științe medicale cu University Hospital of Wales
 • Doctor în ştiinţe medicale, Medicină/Neuroendocrinologie/Imunologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti, Institutul Clinic „CI Parhon”
 • Medic primar Medicină de Laborator, Biochimie, hematologie, microbiologie, virusologie, parazitologie, micologie, Ministerul Sănătăţii / Centrul de Perfecţionare în Domeniul Sanitar
 • Programul de pregatire teoretică și practică în vederea obținerii atestatului de studii complementare în Homeopatie
Experiență profesională și competențe
 • Profesor Universitar, UMF “Carol Davila”, București, Departament 3, Disciplina Imunologie și Imunologie de Transplant
 • Șef Centru de Imunogenetică și Virusologie, Institutul Clinic Fundeni.
 • Coordonator al Programului Național de sănătate de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană – Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană pentru testarea imunologică și virusologică a primitorilor și donatorilor
 • Coordonatorul programului de rezidențiat în specialitatea Medicină de Laborator, UMF “Carol Davila”, București
 • Conducător de doctorate, UMF Carol Davila, București
 • Coordonator de dizertații, UMF Carol Davila, București
 • Îndrumător de proiect în cadrul proiectului Medical Research Education, UMF Carol Davila
 • Standing Committee on Professional Exchange și Standing Committee on Research Exchange (SCOPE-SCORE), UMF Carol Davila, București
 • Mentor în cadrul Centrului de Excelență “Emil Palade” pentru Inițierea Tinerilor în Cercetare Științifică, AOSR
 • Membră în Consiliul  Facultații de Medicină Generală al UMF Carol Davila, București
 • Membră a Consiliului Științific, Inst. Clinic Fundeni, București
 • Membră în Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale din Institutul Clinic Fundeni, București
 • Membru Asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR)
 • Vicepreședinte în consiliul director al Asociației Laboratoarelor Medicale din România (ALMR)
 • Inspector EFI, Federația Europeană de Imunogenetică (EFI), Leiden, Olanda
 • 43 articole cotate ISI, 56 articole BDI, 23 cărți și capitole în cărți, 13 proiecte de cercetare.