Misiune

Cercetări în domeniul liniilor electrice aeriene de transport pentru implementarea de soluții care să îmbunătățească fiabilitatea structurală și operațională, dar și reziliența acestora. Cercetări pentru îmbunătățirea parametrilor calității energiei electrice în stații de sistem și la consumatori. 

Obiective

Stabilirea necesitaților operatorilor de transport și distribuție a energiei electrice; determinarea soluțiilor tehnice care să permită un nivel crescut al fiabilității instalațiilor electroenergetice, absolut necesar în condițiile în care duratele de viață normate ale acestora au expirat sau sunt în imediata apropiere a expirării; asigurarea unei reziliențe sporite a instalațiilor electroenergetice de exterior, pe baza unei statistici îmbogățite a condițiilor meteorologice din România. Rezultatele cercetărilor vor fi comunicate la simpozioane, conferințe și congrese la nivel național și internațional.


Educație și formare
 • Institutul Politehnic București – Facultatea Energetică – inginer electroenergetician;
 • ONU – bursă în Canada la „British Columbia Hydro and Power Authority”, în domeniul construcției și exploatării liniilor electrice;
 • Institutul Politehnic București – Facultatea Energetica- doctor inginer în „Tehnica tensiunilor inalte”.
Experiență profesională și competențe
 • Profesor la Centrul de perfecționare a lucrătorilor din Ministerul Energiei Electrice;
 • Profesor asociat la Facultatea de Energetică a Institutului Politehnic București;
 • Profesor de specializare a inginerilor din: Saudi Electricity Company, Riyadh, Saudi Arabia, KETRACO (Kenya Electricity Transmission Company Ltd), EEPCO (Ethiopian Electric Power Company si URI- KOSAMBI, Indonesia, în domeniul liniilor electrice aeriene de foarte înaltă tensiune;
 • Membru CIGRE;
 • Membru IEEE;
 • Reprezentant al României în cadrul Grupului de consultanță „Mirror” al Comisiei Europene;
 • Președinte al Comisiei tehnice „Linii electrice aeriene” în cadrul ASRO;
 • Membru în Grupurile de lucru CIGRE WG B2-65, B2-68 și B2-71;
 • Autor sau coautor la: 3 cărți științifice și 103 rapoarte științifice la diferite conferințe științifice naționale și internaționale.
 • Director general al S.C. Power & Lighting Tehnorob S.A..