Misiune

Crearea și formarea unui mediu favorabil de cercetare în domeniul farmaceutic, abordarea interdisciplinară, încurajarea colaborării între profesioniști și organizaţii implicate active.

Obiective

Promovarea cercetării știinţifice în domeniul farmaceutic; îndrumarea activităţilor specifice pentru asigurarea stării de sănătate a populației; promovarea învăţământului farmaceutic și a mediului naturist; realizare de parteneriate cu mediul privat și academic pentru studii în domeniul farmaceutic și al mediului naturist; organizare de simpozioane, workshop-uri și mese rotunde pentru promovarea noilor produse naturiste.


Educație și formare
  • Doctor în științe farmaceutice;
  • Absolventă a 3 facultăți: Facultatea de Matematică, Universitatea din București; Facultatea de Farmacie, Universitatea „Ovidius” Constanța; Facultatea de Drept și Administrație Publică, Universitatea „Spiru Haret”, București;
  • Absolventă a 3 programe de masterat: Biostatistică, Universitatea București; Dreptul afacerilor în context european, Universitatea „Spiru Haret”; Managementul informațiilor de securitate națională, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”;
  • Expert tehnic judiciar în: Farmacologie, medicină, stomatologie, Ministerul Justiției; Serviciul profesii juridice conexe, Biroul central pentru expertize tehnice judiciare;
  • Persoană calificată în unitățile de fabricație/import a medicamentelor de uz uman.
Experiență profesională și competențe
  • Decan al Facultății de Farmacie, Universitatea „Titu Maiorescu”, București;
  • Conferențiar universitar, Facultatea de Farmacie, Universitatea „Titu Maiorescu”, București;
  • Șef compartiment Asigurarea calității; Persoană Calificată la INCDMI Cantacuzino, Șef linie tehnologie fiolare; Condiționare la INCDMI Cantacuzino, Director Asigurarea Calității în laboratorul Bioanalitic Biopharmacy & Pharmacol Res., Farmacist în departamentele producție, controlul calității, asigurarea calității la Labormed Pharma;
  • Autor principal/coautor la: 12 cărți de specialitate; 29 articole publicate în reviste științifice (18 cotate ISI); 14 comunicări prezentate la congrese, conferințe, simpozioane;
  • Membru în: echipa de cercetare pentru 6 proiecte de cercetare, 3 comitete științifice internaționale.