Misiune

Promovarea, în sfera specifică de activitate, a educației permanente sub toate formele, în domeniile ingineriei și managementului.

Perfecționarea și dezvoltarea continuă a sistemului de educație permanentă, pe baza tradiției și experienței existente pe plan național și mondial, în direcția integrării acestuia printre unitățile de profil recunoscute pe plan internațional.

Obiective

Educația permanentă în domeniile ingineriei și managementului;

Inițierea și derularea de programe și acțiuni cu caracter local, regional, național și internațional, prin care să se promoveze activitățile specifice de educație permanentă;

Activități de diagnosticare a necesarului în activitatea de educație permanentă;

Realizarea de studii de piață privind cererile de formare sau reconversie profesională a forței de muncă;

Elaborarea de module de cursuri solicitate sau oferite și integrarea logisticii în ceea ce privește educația permanentă la nivelul institutului;

Tipărirea materialelor ca suport de curs pentru uzul participanților;

Sporirea capacității și calității pregătirii materialelor cu caracter didactic și pentru desfășurarea procesului de educație permanentă.


Educație și formare
 • Postdoctorat, Bursa Proiect ID 62557 EXCEL (Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/62557) / FONDUL SOCIAL EUROPEAN; Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013; Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”; Domeniul major de intervenție 1.5: „Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării”;
 • Doctorat, Teza de doctorat, „Sustainable development of urban utility networks”, Universitatea Politehnica București;
 • Master, „Probleme avansate în electroenergetică”, Universitatea Politehnica București;
 • Licență, Inginerie Energetică, Universitatea Politehnica București;
 • Auditor energetic complex acreditat ANRE.
Experiență profesională și competențe
 • Șef lucrări, Universitatea Politehnica București;
 • Titularul cursurilor „Dezvoltare Durabilă” și „Utilizarea Energiei Electrice”, Facultatea Energetică, Universitatea Politehnica București;
 • Co-autor al „Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice”;
 • Membru în echipa tehnică/științifică de elaborare a 3 brevete de invenție, premiate de către „Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării”, inclusiv cu 3 diplome și 4 medalii naționale și internaționale;
 • Autor/co-autor a 6 cărți/capitole de carte, al unui număr de 65 articole la diverse publicații din țară și străinătate și Director de Proiect/Responsabil Proiect al unui număr de 50 de contracte de cercetare, proiectare și de consultanță tehnică;
 • Premii acordate de ministerul cercetării:
  • Premierea rezultatelor cercetării PN–II–RU–PRECISI–2014–8–6189 /1869 – ARTICOLE;
  • Premierea rezultatelor cercetării dec. 2017 – Admis. Poz. 70 brevete 2016 / PN–III–P1–1.1–PRECBVT–2017–0276.
 • Premii internaționale (GENEVA 2014, EUREKA 2016 Brussels, GRUPPO BELTRAME DONALAM’ 2016, ARCA 2014 SREBRNU PLAKETU Zagreb) și numeroase premii naționale (7).