Misiune

Dezvoltarea educației științifice (ȘTIM) prin cursuri și cercetări integrate, prin producere și transfer de cunoaștere științifică la nivel preuniversitar și academic precum și promovarea educației științifice la nivelul populației.

Obiective

Dezvoltarea la nivel național a cercetării și educației în științe, tehnologii, inginerie și matematică (ȘTIM); ridicarea nivelului de educație științifică (ȘTIM) a cetățenilor în spiritul respectului pentru muncă, cinste, corectitudine, responsabilitate, dragoste de semeni, respectarea valorilor culturale ancestrale, gândire critică, formarea de profesioniști inovativi pentru societatea cunoașterii prin promovarea învățării de-a lungul vieții în concordanță cu evoluția științei, culturii și tehnologiei, cu cerințele dinamice ale pieței forței de muncă; asigurarea performanței în educație și cercetare științifică, susținerea excelenței în domeniile ȘTIM precum și identificarea/dezvoltarea potențialului copiilor supradotați de la vârste fragede; realizarea de parteneriate cu instituții, autorități, unități economico-sociale, în scopul organizării și adaptării programelor de studii și a cercetării științifice la standardele de referință specifice calificărilor și la cerințele mediului socio-economic național și mondial.


Educație și formare
  • Doctor în fizică, Facultatea de Fizică, Școala Doctorală, Fizică Educaţională, Universitatea din București;
  • Master, Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană, Școala Naţională de Studii Politice și Administrative, SNSPA, București;
  • Studii Postuniversitare de Specializare, Informatică – Tehnologii Aplicate pe Calculator, Centrul CREDIS, Universitatea din București;
  • Licenţă Fizică, Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Fizică, Iași.
Experiență profesională și competențe
  • Doctor în fizică, Cercetător știinţific II, Institutul de Știinţe ale Educaţiei, Ministerul Educației Naționale;
  • Consilier superior, Centrul Naţional pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, Ministerul Educației Naționale;
  • Profesor fizică, TIC, Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu”, Mărășești, director adjunct, director educativ și redactor șef/editor al publicației de tip magazin „LicEul Meu”;
  • Publicaţii: peste 100 de lucrări, 4 cărţi în calitate de autor unic;
  • Membru al echipei Academiei Române în elaborarea proiectului „Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani”, Proiect 1. „Școala și educația în viziunea Academiei Române. România educată”;
  • Activitate științifică: autor/coautor a mai multor articole de specialitate, referent științific pentru diverse reviste și conferinţe internaţionale.