Misiune

Dezvoltarea cercetării diferitelor forme și practici educaționale, susținerea evoluției sistemelor educaționale la toate nivelurile, oferirea de sprijin pentru conducerea și evaluarea politicilor educaționale și promovarea dezbaterii publice privind principalele probleme contemporane ale educației.

Obiective

Cercetare fundamentală, care vizează înțelegerea proceselor educaționale; cercetare implicată, care dorește să ofere instrumente de referință actorilor educației; cercetare participativă; cercetare interdisciplinară care combină contribuțiile din mai multe domenii științifice; cercetare care are în vedere educația și formarea în toate dimensiunile; cercetare a dezvoltării dispozitivelor educaționale; cercetare care face parte dintr‑o rețea de parteneriate la nivel național și internațional; monitorizarea reformei formării cadrelor didactice.


Educație și formare
 • Inginer electronist, Facultatea de Electronică și Telecomunicaţii, Institutul Politehnic București;
 • Psiholog, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București;
 • Masterat, Psihoterapie Integrativă și Hipnoza Ericksoniană;
 • Masterat, Tehnici Proiective, Testul Rorschach;
 • Masterat, Terapie prin Joc și Dramaterapie.
Experiență profesională și competențe
 • Expert independent, dezvoltare și furnizare de training; facilitare, consultanţă, management; elaborare studii; consiliere și orientare vocațională;
 • Scriere și implementare proiecte europene;
 • Psihoterapeut Hipnoza Ericksoniană și Terapie prin Joc și Dramaterapie;
 • Manager Resurse Umane: coordonare programe de formare în domeniul Managementului Resurselor Umane; Manager de Proiect Phare de Resurse Umane, Asociația Națională a Profesioniștilor în Resurse Umane;
 • Inginer Electronică și Telecomunicații;
 • Evaluator proiecte; Formator; Manager de proiect; NLP Master Practitioner; NLP Bussines Practitioner; Manager Resurse Umane; Consilier vocațional.