Misiune

Consolidarea și aprofundarea unor concepte consacrate de drept civil și promovarea unor noi contribuții teoretice.

Obiective

Realizarea de studii de cercetare în domeniul dreptului civil, studierea conduitei persoanelor în diversitatea, complexitatea şi dinamica relațiilor sociale fiind importantă, nu numai pentru înțelegerea structurii şi funcționării sistemelor de drept, cât și pentru intervenția practică pe diverse paliere ale sistemului social.


Educație și formare
 • Doctor în drept – Universitatea N. Titulescu, București;
 • Master în drept maritim – Universitatea Ovidius, Constanța;
 • Master în drept public – Universitatea Ovidius, Constanța;
 • Licențiat în drept, specializarea: Drept, Universitatea „Ovidius”, Constanța – Facultatea de Drept și Știinte Administrative;
 • Inginer. Specializarea: Inginerie sanitară și Protecția mediului – UCB;
 • Inginer. Specializarea: Tehnică edilitară – ICB;
 • Mediator profesionist – „Asociaţia Centrul de Mediere Craiova”;
 • Frmator – curs acreditat de Ministerul Educației Naționale;
 • Membru Uniunea Juriștilor din România.
Experiență profesională și competențe
 • Lector univ. Univ. „Andrei Șaguna”, Constanța;
 • Antreprenoriat.