Misiune

Identificarea și utilizarea metodelor inovative în prevenirea afecțiunilor cavității orale.

Obiective

Cunoașterea celor mai noi tehnologii și concepte aplicate pentru îmbunătățirea sănătății cavității orale; studii clinice asupra metodelor inovative nou apărute pe piața medicală; utilizarea și obținerea de noi brevete de invenție pentru dispozitive și tehnologii noi cu aplicare în sănătatea cavității orale.


Educație și formare
  • Diplomă de licenţă, Universitatea din Craiova – Facultatea de Medicină;
  • Bursa Soroptimist, Universitatea Birmingham School of Dentistry;
  • Bursa Tempus, Universitatea Claude Bernard Lyon II – Franța, Faculte D’Odontologie;
  • Doctor în Științe Medicale, Specialitatea Stomatologie, Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” – Facultatea de Stomatologie.
Experiență profesională și competențe
  • Profesor Universitar, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea „Titu Maiorescu” din București;
  • Director de Departament, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea „Titu Maiorescu” din București;
  • Autor unic sau coautor la: 15 articole cotate ISI și 24 articole cotate BDI, 8 cărți;
  • 113 participări la congrese, 15 prelegeri invitate, 10 proiecte de cercetare științifică finanțată.