Misiune

Cercetare la nivel interdisciplinar – biomateriale medicale biofuncționale implantabile; tratament oncologic multistadial asociind chirurgia, tehnologia miniinvazivă și electrochimioterapia; tratamentul multidisciplinar al plăgilor cu evoluție cronică; diagnostice moleculare și terapii minim invazive ale echinococozei; utilizarea mecatronicii în administrarea tratamentului bolilor neurodegenerative.

Obiective

Cercetare multidisciplinară în domeniul creșterii compatibilității biomaterialelor utilizate pentru tratamentul defectelor parietale abdominale, în sensul biofuncționalizării materialelor alloplastice  pentru optimizarea gradului de integrare tisulară, permițând dezvoltarea tehnicilor chirurgicale care să permită evitarea recidivelor ulterioare și a complicațiilor de orice fel.

Diversificarea activității chirurgicale pe tărâm oncologic, cu lărgirea spectrului de tehnici folosite și integrare multidisciplinară a variantelor de tratament chirurgical și minim invaziv cu cele de electrochimioterapie  care utilizează tehnici de biologie celulară folosind câmp electric generat pentru a permeabiliza celulele pentru chimioterapicele antineoplazice.

Aprofundarea  studiilor  pentru selecția celor mai bune metode de tratament cu aplicare directă pentru vindecarea plăgilor cu evoluție cronică dificilă, utilizând  o abordare sistematică și multidisciplinară a pacientului, a comorbidităților acestuia și a plăgii în sine, o parte esențială a algoritmului de tratament constând în controlul factorilor metabolici, de mediu și sociali care interferează cu vindecarea adecvată a rănilor.

Optimizarea, la nivel de echipă, aplicării tehnicilor diagnostice moleculare si genetice precum si ale celor  terapeutice  minim invazive asociate celor chirurgicale si chimioterapice antiparazitare în tratamentul echinocoocozei abdominale, perfectionand algoritmi utilizati pe plan european.

Integrarea activității multidisciplinare în cadrul echipelor complexe care au în vizor patologii neurologice degenerative prin aplicarea unor metode de administrare terapeutică utilizând dispozitive medicale mecatronice.


Educație și formare
 • 2017  – Conferentiar Universitar Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
 •  2021 – Masterat Biomateriale Inteligente si Aplicatii – Universitatea Politehnca Bucuresti – Facultatrea de Inginerie Medicala Postuniversitar
Experiență profesională și competențe
 • Competențe în  endoscopie digestivă, chirurgia laparoscopică, management sanitar, chirurgie oncologică, endoscopie digestivă terapeutică,  ultrasonografie generală;
 • Absolvent a 15 cursuri postunivwrsitare;
 • Cercetare științifică: 2 granturi Naționale – director / responsabil de proiect; 1 grant internațional si 8 granturi naționale – membru în echipa  de cercetare
 • Brevet de invenție OSIM nr. RO 121757 B1 / 30.04.2008 – „Echipament pentru conservarea și crioprezervarea corneei umane”
 • Studii clinice: 20 Studii Multicentrice Internaționale – investigator principal si 2 Studii Multicentice Internaționale – subinvestigator
 • Membru în Consiliul Facultății de Medicină al UMFCD
 • Reprezentant al Colegiului Medicilor din București în Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din România
 • Lucrări științifice : 7 cărți; 30 capitole de cărți; 28 articole in extenso în reviste ISI cu IF (din care 15 autor principal) ;  30 articole in extenso în reviste ISI fără IF;  PubMed sau ISI Proceedings (din care 13 autor principal) ;  13 articole in extenso în reviste indexate alte BDI (din care 6 autor principal) ;  2 articole in extenso în reviste CNCSIS;  8 articole in extenso în reviste ISSN (din care 1 autor principal) ;  39 studii publicate în rezumat în reviste ISI cu IF;  19 studii publicate în rezumat în reviste ISI fără IF;  21 lucrări prezentate la conferințe internaționale, cu rezumat în reviste/volume cu ISSN/ISBN;  35 alte studii publicate în rezumat la conferințe naționale și internaționale;  13 lucrări prezentate la conferințe naționale și internaționale fără rezumat;  253 citări bibliografice în sistem ISI;  
 • Reviewer pentru reviste ISI/CNCSIS/BDI;
 • Președinte  / membru în 4 / 8  comisii de concurs în cadrul UMF și rețeaua sanitară națională;
 • Membru a 6 societăți științifice europene și române
 • Organizator și lector a 3 work-shopuri medicale;
 • Membru în comitetul de organizare al celui de al 26-lea Congres Internațional despre Echinococcoză – București 1-3 oct 2015;
 • Certificate of Merit – The International Association of Hydatidology, Bucharest, 2015, conferit de The Executive Board; 4 Distincții și Medalii Naționale