Misiune

Familiarizarea tinerilor cu cercetarea, dezvoltarea şi inovarea în domeniile tehnologiilor societății informaționale, energie mediu, sănătate, agricultură, securitate și siguranță alimentară, biotehnologii, materiale, procese și produse inovative, spațiu și securitate, științe de bază, științe sociale economice și umaniste.

Obiective

Realizarea de info-day pentru participarea la call‑uri lansate prin programe ale Uniunii Europene – Orizont 2020, Europa Orizont. Participarea cu finanțare de către autoritatea de stat pentru Cercetare la saloane de inventică, expoziții și târguri interne sau internaționale. Organizarea și desfășurarea de manifestări științifice, comunicate de presă și transmisii on line. Realizarea de expoziții cu rezultatele cercetării sau invenții. Efectuarea de vizite în laboratoare și departamente de cercetare. Participarea la Ziua Cercetătorului organizată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.


Educație și formare
 • Inginer Fizician, Universitatea din București, Facultatea de Fizică – Fizică Tehnologică;
 • Doctor în Inginerie Electrică, Universitatea Gheorghe Asachi din Iași;
 • Cursuri postuniversitare:
  • Utilizare a izotopilor radioactivi la Universitatea din București;
  • Tensometrie la Universitatea Politehnică din București;
  • Inițiere în istoria științei şi tehnicii la Academia Română;
  • Auditor Energetic pentru clădiri, specialitatea Construcţii şi Instalaţii la Universitatea Tehnică de Construcții din București.
 • Competențe obținute sub Ministerul Muncii și Ministerul Cercetării:
  • Management Fonduri Structurale; Management de Inovare; Manager al sistemelor de management de mediu;
  • Management, negociere, comunicare, autodezvoltare;
  • Competențe antreprenoriale;
  • Ofițer de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice.
Experiență profesională și competențe
 • Membru asociat: Academia Română Institutul Național de Cercetări Economice „Constantin C. Kirițescu”; Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu”; Academia Oamenilor de Știință din România – Secția Științe Biologice; Consiliul Director Corpul Experţilor Tehnici din România;
 • Cercetător ştiinţific la Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti;
 • Cercetător ştiinţific principal grad II în Microscopie electronică şi optică, distribuții granulometrice, colorimetrie tristimulus, analize termice; laser și interferometrie holografică; Director științific la Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Electrotehnică;
 • Expert RENAR (Asociația de Acreditare din România) – Imagistică medicală;
 • Membru fondator ROLAB – Laboratoare în România;
 • Membru în echipă, Programul de cercetare Dubna România-Rusia, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării;
 • Conf. univ. la Facultatea de Medicină; Prof. Univ. Şcoală doctorală medicină; Director editură Universitatea „Titu Maiorescu”, București;
 • Nominalizată la Premiul Academiei Române, „Sistem informatic de procesare on-line a cererilor de vize”;
 • Evaluator: Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivităţii Economice – Domeniul Energie; Programul Transfrontalier România-Ucraina-Moldova; Agenția Fondului Cultural Național;
 • Vizibilitatea cercetării româneşti prin proiecte la universități din Franţa, Spania, Italia, Suedia, Germania, Belgia, Olanda, Portugalia, Bulgaria, Ungaria, Federaţia Rusă, Norvegia, Islanda, Marea Britanie, Portugalia, Moldova, Egipt, Brazilia, Canada, China, Turcia, Grecia, Austria;
 • 3 brevete şi invenții; 282 lucrări ştiinţifice; 4 cărţi ştiinţifice;
 • Director de proiect sau membru în echipa de implementare la 168 contracte de cercetare din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare şi Fonduri Structurale Europene.