Misiune

Elaborarea de studii, proiecte și cercetări transdisciplinare în arhitectură, urbanism, dezvoltare teritorială sustenabilă și rezilientă, în patrimoniu și peisaj natural, antropic (urban/rural), și cultural.

Obiective

Realizarea de cercetări fundamentale și proiecte aplicative transdisciplinare holistice a „Orașului ca Organism Viu”, pe studii de caz, în teritorii și situații reale, prin studii de metabolism urban, cultural, social, economic și antropologic; cercetarea și păstrarea cunoașterii arhetipale ancestrale în arhitectura și istoria locului/genius loci (patrimoniu, monumente istorice, siturilor arheologice, locurilor sacre); promovarea și diseminarea cunoașterii pentru păstrarea, conservarea și revitalizarea tradiţiilor, meșteșugurilor și a ocupaţiilor; strategii integrate și proiecte complexe multi-, pluri- și transdisciplinare holistice, de graniță și sinteză, între „Artă–Arhitectură/Cultură–Patrimoniu/Știință/Religie–Spiritualitate” prin: Hermeneutică, Geometrie sacră, Geomantie, Noi Metode de Învățământ/Eduteiment, Psihologia spațiului construit, Terapia prin Peisaj și Formă, Neuro-știință și Artă neconvențională în Spațiul Public etc.


Educație și formare
 • Diplomă de Licență, Facultatea de Arhitectură, Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”, București;
 • Diplomă de Studii aprofundate, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București;
 • Doctor în Domeniul Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București;
 • Cursuri: Pedagogie, Universitatea Politehnica București; specializare în Management de Proiect, CNCAS, Școala Academică de Management, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București; specializare în Managementul Proiectelor Europene, Uniunea Arhitecților din România, CTANM; de Antreprenoriat și de Formator, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale și Cercetării.
Experiență profesională și competențe
 • Profesor Universitar, Abilitat in Urbanism pentru îndrumare Teze de Doctorat, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București (UAUIM);
 • Director Master „Peisaj și Teritoriu”, Facultatea de Urbanism, UAUIM;
 • Prodecan Facultatea de Urbanism, UAUIM (2013–2016);
 • Director Departament „Proiectare Urbană și Peisagistică” (2011–2013);
 • A participat ca autor/coordonator/manager/șef proiect complex/șef proiect de specialitate, la peste 120 proiecte, cercetări, studii, documentații, din domenii transdisciplinare, arhitectură, urbanism, patrimoniu, peisaj (cvasi-natural, antropic și cultural), planificare și dezvoltare teritorială / regională, noi metode de cercetare și educație multidimensională, scenografie urbană, artă de tip neconvențional în spațiul public, geometrie și geografie sacră, geomantie, antropologie, design și amenajări interioare, strategie publicitară și graphic design, decorațiuni interioare, scenografie și costum, design vestimentar şi design de bijuterie etc.;
 • Peste 20 premii, nominalizări și selecționări, distincții naționale și internaționale ca autor/coautor (European Union Prize for Contemporary Architecture, Mies Van der Rohe Award, Fundació Mies van der Rohe Barcelona, Piranesi Prix de Rome, International Property Award Winners, European 2018 Award, ECLAS Bienala Națională de Arhitectură – Uniunea Arhitecților, European Council of Landscape Architecture Schools etc.);
 • A publicat 5 cărți ca unic autor, 6 cărți ca editor coordinator și coautor, 9 capitole în cărți, peste 60 articole, cataloage etc.;
 • A participat, organizat si susținut public peste 100 de conferințe, seminarii, prezentări publice și mese rotunde;
 • A participat ca autor/coautor/curator sau a coordonat peste 80 de expoziții, workshop-uri, concursuri, competiții etc.;
 • Este implicată în numeroase activități de peer-review, parteneriate educaționale, clustere, promovare a domeniului specialității, activități de voluntariat.