Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare

În vederea atingerii scopului şi obiectivelor prezentate, Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare - Fundaţia pentru Cercetări Multidisciplinare a reuşit să atragă printre membrii săi personalităţi de înaltă ţinută academică din întreaga ţară, cât şi la nivel internaţional.